Pierwsza deklaracja wyższej uczelni z Wrocławia – Uniwersytetu Przyrodniczego

Uniwersytet Przyrodniczy jako pierwszy spośród wrocławskich wyższych uczelni poparł pisemnie inicjatywę budowy pomnika młodzieżowego. Samorząd Studencki tej uczelni zadeklarował, iż dokona zbiórki pięniędzy na ten cel i przekaże zebraną sumę na konto budowy pomnika w Sułowie. Jest to dla nas kolejny pozytywny sygnał, który mamy nadzieję zmotywuje inne uczelnie oraz szkoły naszego regionu, a także w całej Polski, do włączenia się w realizowaną przez nas akcję – bardzo na to liczymy.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią (klik) pisma otrzymanego od Pani prof. dr hab. Józefy Chrzanowskiej – Prorektor ds. studenckich i nauczania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu