Budowa Memoriału

Od Słowackiego do pomnika młodzieżowego w Sułowie

Juliusz Słowacki, którego dwusetną rocznicę obchodzi w tym roku Polska, przebywał w Sułowie i mieszkał w domku, gdzie dziś mieści się Izba Regionalna Towarzystwa Przyjaciół Sułowa. Nasz wieszcz przewidział, że papieżem będzie słowianin. Dla naszego pokolenia była to wielka radość – został papieżem Jan Paweł II, który w Watykanie w dniu 11 listopada 2003 roku wygłosił homilię do polskiej młodzieży. Ta homilia Jana Pawła II stała się motywem dla Seniorów, aby utrwalić wkład młodzieży w odzyskanie wolności w postaci pomnika.

Cytat: „Młodsze pokolenia nie znają już tych wydarzeń z własnego doświadczenia. Można zapytać, czy właściwie doceniają tę wolność, którą posiadają, jeżeli nie będą znali ceny, jaka została za nią zapłacona.”