Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE NARODOWY MEMORIAŁ MŁODZIEŻY

Sułów zostało powołane z incjatywy Klubu Seniora Sułów, dnia 28.04.2011 r. Klub Seniora na zebranie założycielskie zaprosił przedstawicieli władz powiatowych, gminnych powiatu Milicz oraz dyrektorów szkół wraz z przedstawicielami Samorzoądu Uczniowskiego powiatu Milicz. Głównym zadaniem STOWARSZYSZENIA jest wybudowanie pierwszego pomnika poziomego w Europie upamiętniającego wkład młodzieży w odzyskanie wolności. Zebranie założycielskie wybrało zarząd w składzie.

Skład stowarzyszenia:

Prezes zarządu:
Stanisław Macieik

Wiceprezes zarządu:
Krystyna Piosik

Sekretarz:
Jadwiga Janczura

Skarbnik:
Katarzyna Makowiecka

Członkowie zarządu:
Kazimiera Macieik
Wiesław Mulik
Bogusław Piosik
Marta Szocik

Komisja rewizyjna:

1.Urszula Bałaj – przewodnicząca komisji rewizyjnej
2.Alina Snażyk – wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej
3.Agnieszka Sadownik – członek komisji rewizyjnej.

Klub Seniora powołał STOWARZYSZENIE NARODOWY MEMORIAŁ Sułów, które zostało zarejestrowane dnia 4.07.2011 przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu i uzyskało wpis do KRS nr 0000 390 703.
Zobacz
Główny Urząd Statystyczny wydał zaświadczenie o nr REGON.
Zobacz
Urząd Skarbowy nadał nr NIP.
Zobacz

STOWARZYSZENIE posiada konto w Banku Spółdzielczym Milicz.
77 9582 0000 2000 0025 3389 0001