Współpraca

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Adres – Wybrzeże Juliusza Słowackiego 50-411 Wrocław, Biuro Marszałka pokój 228, Bliższych informacji udziela Pan Wojeciech Brym, E-mail wojciech.brym@dolnyslask.pl, Urząd werbuje w całym kraju.
W ramach współpracy Marszałek Województwa Dolnośląskiego objął patronat nad budową Pomnika Historycznego na Dolnym Śląsku.