Informacje

Miło poinformować, że Marszałek Dolnośląski Cezary Przybylski objął honorowym patronatem budowę pomnika. Patrz poniższy skan.

W dniu 13 września 2014 r., na zebranie zarządu Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży w Sułowie przybył MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO CEZARY PRZYBYLSKI.

Prezes Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży Stanisław Macieik dziękuje Marszałkowi za wyrażoną zgodę w szukaniu krajowych źródeł finansowania budowy historycznego pomnika. Na pamiątkę wręczył wizualizację monumentu.

Pierwsza deklaracja wyższej uczelni z Wrocławia – Uniwersytetu Przyrodniczego

Uniwersytet Przyrodniczy jako pierwszy spośród wrocławskich wyższych uczelni poparł pisemnie inicjatywę budowy pomnika młodzieżowego. Samorząd Studencki tej uczelni zadeklarował, iż dokona zbiórki pięniędzy na ten cel i przekaże zebraną sumę na konto budowy pomnika w Sułowie. Jest to dla nas kolejny pozytywny sygnał, który mamy nadzieję zmotywuje inne uczelnie oraz szkoły naszego regionu, a także w całej Polski, do włączenia się w realizowaną przez nas akcję – bardzo na to liczymy.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią (klik)  pisma otrzynamego od Pani prof. dr hab. Józefy Chrzanowskiej – Prorektor ds. studenckich i nauczania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Spotkanie z artystą – rzeźbiarzem Robertem Sobocińskim

W spotkaniu, które odbyło się w piątek 9 kwietnia 2010 r. wzięło udział 20 osób. Przybył m. in. Starosta Milicki – Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz – Paweł Wybierała, Wicewójt Gminy Krośnice – Witold Sitarski, Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji w Milickim Starostwie – Dariusz Duszyński, a także dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych – pani Krystyna Piosik, Edyta Jachimowska, pan Wiesław Mulik, Mirosław Niedbała, reporter Głosu Milicza pan Marcin Szyndrowski oraz przedstawiciele młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie. Klub Seniora reprezentowali: prezes, kronikarka i sekretarz Katarzyna Góral.
Najpierw wszyscy spotkali się w miejscu lokalizacji pomnika, przy drodze wojewódzkiej między Sułowem, a następną miejscowością w kierunku Żmigrodu – Łąkami. Następnie zebrani przejechali do Ośrodka Kultury w Sułowie, gdzie kontunuowali spotkanie w jednej z sal dydaktycznych. Spotkanie upłynęło w miłej, pogodnej atmosferze. Pan Projektant Robert Sobociński z Poznania przedstawił proponowaną wizję pomnika. Z kolei w dyskusji, która toczyła się ponad 1,5 godziny głos zabierali m. in. – pan starosta, burmistrz, dyrektorzy i przedstawiciel młodzieży Piotr Duży.
Efektem rozmów było zaproponowanie projektantowi, przez prezesa Macieika, opracowanie wizualne „Narodowego memoriału młodzieży”. Będzie to arboretum. Memoriał ma służyć młodzieży jako pomoc dydaktyczna, usytuowana na powierzchni około 4 ha. Następne spotkanie dotyczące budowy pomnika odbędzie się w pierwszej połowie maja. Wizualizacja ma być gotowa za 2 tygodnie. Wszyscy zebrani byli zauroczeni wizją memoriału, który będzie kolejnym elementem promującym Ziemię Milicką.
Na zdjęciu pan projektant Robert Sobociński przedstawia obecnym proponowaną wizję pomnika.